112

Kırmızı Alarm!

Bazı bilgilere hayatta bir kez ihtiyaç duyarız. Ya doğru yaparız, ya da…

Eyvah demeden önce mutlaka yapılacak bir şeyler vardır.

Acil durumlarda ne yapmalı, kimleri aramalı, kriz yönetimi nasıl olmalı?

Yaralanma, zehirlenme, kaybolma, ilk müdahale, yangın, deprem, doğal afetlerde doğru karar verebilme...

Hayatın her yerinde, her yaşta bilinmesi gereken temel Güvenlik ve Sağlık Bilgilerini 112 atölyesinde bulacaksınız.