MASAL EVİ

Işığı önüne al ve yürü, gölgen arkandan ister gelsin ister gelmesin…

 Çocuk yüreğinin tebessüm ettiği anı size bir fotoğraf karesi olarak vermek ne kadar güzel olurdu. Ama her şey fotoğraf karesine sığmıyor işte. Geçmişin çoğaldıysa geleceğin azalıyordur der masallar. Biraz kendimiz olabilmek, biraz da kalbimizden yana düşmek için Masal Evi’mize davetlisiniz.

“Masal dinlememiş çocuklar kendi resimlerini cetvelle çizer” der Cemal Süreyya.

Masal Evi’nde biz çocukların düş güçlerini geliştirip, kelime dağarcını zenginleştirerek kavramlarla oynuyoruz. Merak duygusu uyandırarak, neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi kazandırıyoruz.

Masal Evi çocukların çocukça sorunlarını küçümsemeyip onlara güven vererek geleceğe olan umutlarını arttırıyor.

Bir varmış, bir yokmuş…