ORKESTRA

Ritim ve melodinin ahengiyle yarının müzisyenleri burada yetişiyor.

Yaşam Becerileri Merkezi’nde harfler ve rakamlarla birlikte notalar da yerini buluyor. Çocuklarımızın özgüven, kendini ifade edebilme, duyma, algılama, dikkat, işbirliği, bütünün bir parçası olma süreçlerine Orkestra Atölyesi katkı sağlıyor...

Onlar bir maestro ustalığıyla sanat ve estetiğin sesini burada yakalayacaklar.